Els valors, els hàbits i els aprenentatges que ens dóna l'activitat física ens aporten eines per millorar la qualitat de vida en tots nivells. Des d'aquesta perspectiva treballem en l'àrea d'educació física perquè els futurs ciutadans del món siguin capaços de: treballar en equip, col.laborar, cooperar i respectar, tot millorant les condicions i habilitats físiques de cadascú. Volem conscienciar els alumnes que la pràctica regular d'activitat física els ajudarà a tenir una vida més saludable tant a nivell físic com psicològic i emocional.

La pràctica de l'activitat física i el joc motriu comporten potenciar la relació entre alumnes, afavoreixen la integració i són una font educativa rica en gran diversitat de situacions i vivències.

Els alumnes construeixen el seu coneixement motriu a partir d'activitats d'aprenentatge variades, de creixent dificultat i en diferents medis: individuals, col.lectives, cooperatives, expressives, a l'aire lliure, en el medi aquàtic i en el medi natural, etc.

L'educació física s'organitza en quatre dimensions a partir de les quals es desenvolupa la capacitat de l'alumne d'aplicar els seus coneixements per a la resolució eficaç de problemes de la vida quotidiana. Les dimensions a partir de les quals treballem són:

•Dimensió activitat física: pretén contribuir a conèixer, desenvolupar i enfortir el cos, fer més àgils i eficaços els moviments, millorar el funcionament del sistema cardiorespiratori i de l'aparell locomotor, equilibrar el sistema nerviós i proporcionar beneficis per a la salut i el benestar.

•Dimensió hàbits saludables: per aconseguir que els alumnes afrontin la vida amb una actitud vital, de plenitud amb ells mateixos i amb els altres, acceptant el seu propi cos i les seves limitacions. Vol aconseguir que els alumnes puguin conèixer i cuidar el seu cos des d'una perspectiva integral, incorporant hàbits saludables al seu estil de vida.

•Dimensió expressió i comunicació corporal: proposa entendre el moviment i l'expressió corporal com una altra manera de comunicar-se.Vol potenciar la creativitat i donar valor a la varietat de recursos expressius. Afavorim que l'alumne reguli les seves emocions, accepti les diferències i respecti el seu cos i el dels altres.

•Dimensió joc motor i temps de lleure: té per objectiu educar en l'ús pedagògic i recreatiu del temps de lleure. El joc desenvolupa la imaginació i la creativitat i permet explorar, conèixer i entendre el seu entorn i relacionar-se amb els altres. També és un instrument per donar a conèixer i fer respectar les diverses cultures i tradicions, així com per aprendre a mostar-se respectuós amb les normes i els companys.

Els cursos d'Educació Infantil, 1r i 2n de Primària fan un curs de natació escolar al Complex Aquàtic de Vilafranca.

Els cursos de 3r de Primària i ESO fan l'àrea d'Educació Física als espais esportius del Casal Societat la Principal.

Els cursos de 4t, 5è i 6è de primària i alumnes d'optativa fan l'Eduacació Física als espais de la Zona Esportiva de Vilafranca.

Potenciem la participació dels nostres alumnes en les activitats esportives del nostre entorn com ara: Jocs Esportius Escolars, trobades esportives, activitats diverses i Taller de Castells.

L'escola organitza el Cross Escolar de Vedruna Vilafranca, que forma part del circuït de crossos del Consell Esportiu de l'Alt Penedès. També et pot interessar...

PROJECTE EDUCATIU

  Us presentem  el Projecte Educatiu de la Fundació Vedruna Catalunya Educació. Un Projecte que explícita un estil d'educar inspirat en la Propost...

llegir més »

EL NOSTRE TWITTER

Vedruna Sant Elies - TWITTER

llegir més »

INSTAGRAM de Vedruna Vilafranca USUARI: vedrunavilafranca

EL NOSTRE INSTAGRAM

https://www.instagram.com/vedrunavilafranca/

llegir més »