Atenció al públic:

8:00h. - 18:00h.

Carrer Carme 12-14

Vilafranca del Penedès

93 892 02 42

vedrunavilafranca@vedruna.cat

Pla obertura de centres educatius

PLA  OBERTURA  de CENTRES EDUCATIUS  en  Fase 2 – Curs  2019- 2020

Organització del 2 al 19 de juny 

ALUMNAT d’EDUCACIÓ  INFANTIL

Segons marca la normativa del Departament d’Educació l’escola s’obrirà el dimarts dia 2 de juny tenint en compte les següents consideracions:

 • El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari.
 • Es prioritzarà el retorn presencial al centre de l’alumnat d’educació infantil els pares o mares dels quals necessitin del recurs de l’escola com a mesura de conciliació de la vida laboral i familiar. 
 • Per accedir-hi caldrà entregar completat el document de la declaració responsable (sense aquest document no es podrà entrar a l’escola). 
 • Emplenar el formulari com a màxim dijous 28 de maig ja que la normativa cita ¨caldrà contactar amb les famílies per saber quants infants es reincorporaran de manera presencial¨. 

Segons la normativa, les condicions de tornada a l’escola són les següents:

 • Per a P3, P4 i P5 l’horari serà de 9 a 13h. 
 • Les famílies que decideixin portar el seu fill/a a l’escola, caldrà que s’ajustin a l’horari complert per motius de seguretat organitzativa.
 • L’adult acompanyant de l’alumne no podrà accedir a l’interior del centre. Un responsable de l’escola farà la rebuda i el comiat a la porta d’entrada i sortida de l’edifici.
 • No es podrà garantir que els alumnes estiguin amb la seva tutora ni classe de referència degut a que els grups han de ser com a màxim, de 8 alumnes a P3 i de 10 alumnes a P4 i P5. 
 • Caldrà mantenir la distància de seguretat de 2 metres entre les persones.
 • S’evitaran espais compartits i desplaçaments pel centre de manera que estaran a la mateixa aula durant tot el matí.
 • Es minimitzarà l’ús de material compartit: joguines, colors, contes…
 • Es rentaran les mans de manera sovintejada.
 • Cal portar mascareta.

També hi haurà l’opció per A TOTHOM, hagi vingut presencialment o no, de venir l’última setmana en un dia i hora concretades més endavant, per fer la cloenda del curs amb la tutora i recollir el material.

Es garanteix l’atenció telemàtica que seguirà activa fins a finalitzar el curs.

ALUMNAT de 6è  de PRIMÀRIA

Segons marca la normativa del Departament d’Educació l’escola s’obrirà el dimarts dia 2 de juny tenint en compte les següents consideracions:

 • El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari.
 • S’oferirà atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell, quan es cregui necessari per tal de donar suport a la finalització d’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat del seu pas a secundària, establerta de manera gradual i no necessàriament permanent.
 • Es realitzaran  tasques de reforç i suport lectiu per acabar de consolidar les competències no assolides, orientar en tasques pendents i tasques d’estiu.
 • Per accedir a l’escola caldrà entregar completat el document adjunt de la declaració responsable o enviar-lo per correu a la tutora(sense aquest document no es podrà entrar a l’escola). 
 • Emplenar el formulari com a màxim el dijous 28 de maig ja que la normativa cita ¨caldrà contactar amb les famílies per saber quants infants es reincorporaran de manera presencial¨. 

Segons la normativa, les condicions de tornada a l’escola són les següents:

 • L’horari serà els dimecres 3 i 10 de juny i els divendres 5  i 12 de juny de 10h a 12h.
 • El tutor/a farà la rebuda i el comiat a la porta d’entrada i sortida de l’edifici (que ja s’especificarà més endavant)
 • Caldrà mantenir la distància de seguretat de 2 metres entre les persones.
 • S’evitaran espais compartits i desplaçaments pel centre.
 • Cal que portin el seu material (estoig, llibres).
 • Es rentaran les mans de manera sovintejada.
 • Han de portar mascareta.

També hi haurà l’opció per A TOTHOM, hagi vingut presencialment o no, de venir l’última setmana en un dia i hora concretades més endavant, per fer la cloenda del curs amb la tutora i recollir el material.

Es garanteix l’atenció telemàtica que seguirà activa fins a finalitzar el curs.

ALUMNAT de 1r. a 5è de PRIMÀRIA

Segons marca la normativa del Departament d’Educació l’escola s’obrirà el dimarts dia 2 de juny tenint en compte les següents consideracions:

 • El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari.
 • Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell, quan es cregui necessari.
 • Aquesta és una mesura de caràcter no continu, puntual i compatible amb l’atenció personalitzada.
 • Es realitzaran tutories personals o en petit grup amb cita prèvia. Cada tutor es posarà en contacte amb la família per determinar el dia i hora. Aquestes tutories es realitzaran des del 3 al 12 de juny.
 • Per accedir-hi caldrà entregar completat el document adjunt de la declaració responsable o enviar-lo per correu a la tutora(sense aquest document no es podrà entrar a l’escola).

Segons la normativa, les condicions de tornada a l’escola són les següents:

 • El tutor/a farà la rebuda i el comiat a la porta d’entrada i sortida de l’edifici (que ja s’especificarà més endavant).
 • Caldrà mantenir la distància de seguretat de 2 metres entre les persones.
 • S’evitaran espais compartits i desplaçaments pel centre .
 • Es rentaran les mans de manera sovintejada.
 • Han de portar mascareta.

També hi haurà l’opció de venir la última setmana en un dia i hora concretades més endavant, per fer la cloenda del curs amb la tutora i una part del grup.

Es garanteix l’atenció telemàtica que seguirà activa fins a finalitzar el curs.

ALUMNAT de 1r. a 3r. d’ESO

Segons marca la normativa del Departament d’Educació l’escola s’obrirà el dimarts dia 2 de juny tenint en compte les següents consideracions:

 • El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari.
 • S’oferirà atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs , quan es cregui necessari.
 • Aquesta és una mesura de caràcter no continu, puntual i compatible amb l’atenció personalitzada.
 • Es realitzaran tutories amb cita prèvia. Cada tutor es posarà en contacte amb la família per determinar el dia i hora.
 • Per accedir-hi caldrà entregar completat el document de la declaració responsable (sense aquest document no es podrà entrar a l’escola). 

Segons la normativa, les condicions de tornada a l’escola són les següents:

 • El tutor/a farà la rebuda i el comiat a la porta d’entrada i sortida de l’edifici. 
 • Caldrà mantenir la distància de seguretat de 2 metres entre les persones.
 • S’evitaran espais compartits i desplaçaments pel centre .
 • Es rentaran les mans de manera sovintejada.
 • Han de portar mascareta.

Durant la setmana del 15 al 19 de juny es portaran a terme les recuperacions extraordinàries i també hi haurà l’opció per A TOTHOM, hagi vingut presencialment o no, de venir en un dia i hora concretades més endavant, per fer la cloenda del curs amb els  tutors i en grups reduïts. Quan es vingui a l’escola caldrà tornar la clau de la taquilla, llibres de reutilització i recollir el material que es va deixar a l’escola.

La part telemàtica seguirà amb normalitat, tot i que pot haver algun canvi horari que us informarem més endavant.

ALUMNAT de 4t. ESO

Segons marca la normativa del Departament d’Educació l’escola s’obrirà el dimarts dia 2 de juny tenint en compte les següents consideracions:

 • El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari.
 • S’oferirà atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell, quan es cregui necessari per tal de donar suport a la finalització d’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat del seu pas als estudis postobligatoris, establerta de manera gradual i no necessàriament permanent.
 • Es realitzaran  tasques de reforç i suport lectiu per acabar de consolidar les competències no assolides, orientar en tasques pendents i recuperacions.
 • Per tal de saber quins alumnes vindran presencialment a l’escola caldrà omplir el formulari com a màxim el dijous 28 de maig.
 • Paral·lelament, es realitzaran tutories amb cita prèvia. Cada tutora es posarà en contacte amb la família per determinar el dia i hora.
 • Per accedir a l’escola caldrà entregar completat el document de la declaració responsable.  

Segons la normativa, les condicions de tornada a l’escola són les següents:

 • L’horari serà els dimecres 3 i 10 de juny i els divendres 5  i 12 de juny de 9 a 11h, per a fer tasques de reforç en l’horari següent. En el formulari cal indicar el dia que assistirà.

Dimecres 3Divendres 5Dimecres 10Divendres 12
9-10Reforç optatives  TAC  Tecnologia  BiologiaReforç català 
Reforç matemàtiques (Natàlia)
Reforç matemàtiques (Jordi)
10-11Reforç optatives Física i químicaReforç castellàReforç anglès

Reforç castellà 
 • El professor/a farà la rebuda i el comiat a la porta d’entrada i sortida de l’edifici. 
 • Caldrà mantenir la distància de seguretat de 2 metres entre les persones.
 • S’evitaran espais compartits i desplaçaments pel centre .
 • Es rentaran les mans de manera sovintejada.
 • Han de portar mascareta.

Durant la setmana del 15 al 19 de juny es portaran a terme les recuperacions extraordinàries i també hi haurà l’opció per A TOTHOM, hagi vingut presencialment o no, de venir en un dia i hora concretades més endavant, per fer la cloenda del curs amb els  tutors i en grups reduïts. Quan es vingui a l’escola caldrà tornar la clau de la taquilla, llibres de reutilització i recollir el material que es va deixar a l’escola.

La part telemàtica seguirà amb normalitat, tot i que pot haver algun canvi horari que us informarem més endavant.

 
Demana informació
 
Si vols rebre informació, nosaltres ens posem
en contacte amb tu i t’assessorem en el que necessitis.
 

Segueix-nos a