Atenció al públic:

8:00h. - 18:00h.

Carrer Carme 12-14

Vilafranca del Penedès

93 892 02 42

vedrunavilafranca@vedruna.cat

Educació infantil

ELS MÉS PETITS DE L’ESCOLA

(DE 3 A 6 ANYS)

Feliços, autònoms i comunicatius

L’escola proporciona un clima familiar proper i un entorn de confiança on els alumnes se senten acollits i motivats. Els acompanyem en el seu procés d’aprenentatge i en el seu creixement personal.

Enfoquem als nostres  alumnes cap unes metodologies que  se’ls  permet ser lliures,  autònoms  i  capaços de poder  triar i decidir. Com a mestres valorem el progrés, l’esforç i la confiança i som els que guiem, organitzem, observem i mediem, permetent així un aprenentatge significatiu de l’infant.

Realitzar aprenentatges significatius i globalitzats a partir de la resolució de situacions, de reptes, de conflictes i de problemes reals, propers i quotidians amb metodologies diverses.

Animar els alumnes a dur a terme els rols i les tasques assignades, ensenyant a fer bé la feina i a adquirir responsabilitats.

Treballar les competències emocionals: el coneixement d’un mateix, com gestionar-se un mateix, com conèixer els altres i com gestionar les relacions amb els altres, és a dir la convivència, a partir de materials específics, com els contes de la Duna, o aprofitant situacions quotidianes a l’escola.

Dissenyar aprenentatges motivadors on l’infant s’emocioni, jugui, visqui experiències i experimenti a partir dels seus interessos. Tenir present que el joc és un factor clau en l’aprenentatge de l’infant.

Remarcar allò positiu que té cadascú i fer evidents les habilitats i les capacitats que té cada alumne. Saber resoldre els conflictes sempre pel costat bo.

Tenir present que l’afecte, la carícia, el reconeixement, la tendresa, l’amabilitat… són la bandera del nostre procés d’ensenyar i aprendre en el dia a dia.

Respectar els ritmes d’aprenentatge, aprofundir en el coneixement de les dificultats que pugui tenir cada infant tot escoltant i descobrint l’expressió que fa de les emocions.

Implicar els pares i les mares en el nostre projecte i en el nostre funcionament per tal que ells s’impliquin amb nosaltres, potenciant activitats on les famílies se sentin corresponsables.

Treballar la constància i la tenacitat a partir de propostes innovadores, i els hàbits i rutines personals i d’ordre.

Garantir l’acompanyament dels alumnes, sentint-se segurs en les seves experiències escolars com a camí cap a l’autonomia.

Distribuir càrrecs i encàrrecs entre els infants per desenvolupar les seves competències.

Posar per davant de tot el reforç positiu i individualitzat a l’hora de fer valoracions dels resultats.

Considerar el joc com una font inesgotable d’aprenentatges. Cal oferir espais de joc a l’aula i al pati amb materials diversos i amb un alt valor educatiu.

Impulsar la comunicació i la creació a través de diferents llenguatges: oral, escrit, matemàtic, digital, musical, artístic i corporal.

Estimular la curiositat, la imaginació, l’experimentació i la manipulació. Cal que dissenyem aprenentatges que donin valor a les preguntes, que permetin als alumnes fer hipòtesis i que les puguin comprovar experimentant.

Créixer en autonomia, autoestima i responsabilitat. Cal que els infants vagin assolint hàbits i rutines sense ajuda d’un adult.

Incorporar aparells tecnològics com a recursos creatius al servei de l’aprenentatge actiu.

Introduir les llengües estrangeres, a partir d’entorns significatius i transversals.

Afavorir hàbits quotidians (reciclar, reduir, reutilitzar, consumir responsablement) que promouen la sostenibilitat.

Promoure contextos i situacions que ens permeten aprendre interactuant amb els altres.

Impulsar la descoberta de l’entorn proper on es puguin viure i desenvolupar aprenentatges significatius orientats a despertar la consciència mediambiental dels alumnes.

Impulsar una proposta metodològica compartida en l’ensenyament del fet religiós basada en un aprenentatge constructiu, significatiu i inclusiu.

Viure i celebrar les festes i moments importants del nostre calendari popular: Tots Sants, Advent, Nadal, Quaresma, Pasqua, festivitat de Santa Joaquima…

Utilitzar la llengua catalana com a llengua vehicular de l’aprenentatge i com a transmissora de cultura i identitat.

Seguir arrelats en el nostre entorn més immediat (poble, barri o ciutat), descobrint el seu patrimoni cultural.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website